Oczyszczanie & Przygotowywanie
Produkty z fazy Oczyszczanie&Przygotowanie usuwają zanieczyszczenia skóry bez niszczenia naturalną bariery ochronnej.